Candidații la funcția de judecător, de președinte sau vicepreședinte a instanței de judecată, la promovarea într-o instanță judecătorească superioară sau la transferul la altă instanță judecătorească vor fi evaluați şi de către Consiliul Superior al Magistraturii. Prevederea este inclusă în proiectul de modificare a mai multor legi referitoare la activitatea judecătorească, care a fost aprobat de către Guvern.  Potrivit documentului, evaluarea prin partea CSM va fi posibilă în baza unor regulamente care urmează să fie elaborate de către Consiliu. În același timp, ponderea rezultatului evaluării din partea CSM, în media de concurs, nu poate depăși 20%. O altă modificare se referă la selecția candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător. Potrivit modificărilor, media de concurs se calculează după cum urmează: cel puţin 50% se constituie din nota obținută la examenul susținut în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției și nu mai mult de 50% din punctajul acordat de colegiul pentru selecție și, după caz, de Consiliul Superior al Magistraturii. Amintim că, reforma sistemului judecătoresc mai prevede că organizarea concursului pentru funcțiile vacante de judecător să aibă loc de două ori pe an iar, până la anunțarea concursului, Consiliul Superior al Magistraturii să publice informația cu privire la toate funcțiile vacante de judecător sau care pot deveni vacante în următoarele șase luni. Mai mult, procedurile disciplinare vor putea fi pornite inclusiv împotriva judecătorilor care și-au dat demisia.