Corectitudinea lingvistică a textelor de publicitate, denumirile de mărfuri, persoane juridice, adrese etc. va fi efectuată de Agenția Servicii Publice. Parlamentul a aprobat, în lectură finală, modificarea a cinci acte legislative în acest sens. Potrivit documentului, până la înregistrarea persoanei juridice, autoritatea competentă verifică denumirea sub aspectul disponibilității, distinctivității și al corectitudinii lingvistice. Proiectul promovează, pe de o parte, interesele cetățeanului de a beneficia de servicii publice calitative, efectuate rapid, iar, pe de altă parte, interesele statului de a utiliza eficient resursele, a spori nivelului de calitate al deservirii, prin extinderea principiului ghișeului unic. Guvernul urmează, în termen de trei luni, să ajusteze cadrul normativ, remunerarea personalului care va presta servicii de verificare lingvistică fiind acoperită din sursele proprii ale Agenției Servicii Publice. Anterior, atribuția de verificare lingvistică revenea Centrului Național de Terminologie.