Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis cine va ocupa funcția de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor din rândul reprezentanților societății civile. Potrivit unei decizii a CSP, cel mai mare punctaj a fost obținut de Alexandru Mariț. Membrii Consiliului l-au apreciat cu 55,19 puncte. Alexandru Mariț este conferențiar universitar și este angajat al Departamentului de Drept de la Academia de Studii Economice a Moldovei. Anterior, acesta a fost membru al CSP, dar la sfârșitul anului trecut și-a dat demisia, chiar dacă mandatul său urma să expire peste jumătate de an. Ceilalți candidați care au participat la concursul pentru postul de membru al Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor din rândul reprezentanților societății civile obținut:
  • Aliona Chisari-Rurak, lector universitar, Facultatea de drept, USM - 53,12 puncte;
  • Svetlana Raskatova, avocat - 47,89 puncte;
  • Bușilă Radu, avocat stagiar - 35,84 puncte.
Membrii colegiului reprezentanți ai societății civile primesc o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, aleși din rândul procurorilor. Candidații trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să fie o autoritate recunoscută în domeniile lor de activitate. Legea cu privire la Procuratură prevede că fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din șapte membri:
  • cinci sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor;
  • doi sunt aleși de către Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.
Funcția a rămas vacantă după ce Elena Belei a demisionat pentru că a fost desemnată Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.