Peste 96 de mii de persoane juridice, agenți economici, au depus Declarațiile cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017 la Serviciul Fiscal de Stat, în termenul stabilit. Conform datelor prezentate de către  Fisc, cifra este în creștere cu 3.727 de unități sau cu patru la sută față de anul 2016. Totodată, alte 2.569 de declarații au fost depuse cu încălcarea termenului limită stabilit. Potrivit informațiilor declarate, agenții economici au înregistrat, în anul 2017, venituri în sumă de peste 364,9 miliarde de lei. Acestea s-au majorat cu 19 miliarde de lei. Totodată, cheltuielile declarate au fost în sumă de peste 335 miliarde de lei, în creștere cu 9,39 miliarde de lei. Suma totală a impozitului pe venit, calculat pentru anul 2017, constituie 3,51 miliarde de lei, fiind mai mult cu peste 789 milioane de lei sau cu 23% față de anul 2016. Ponderea cea mai mare o au declarațiile prezentate de către persoanele juridice care folosesc regimul general de impozitare cu aplicarea impozitului de 12% din venitul impozabil, 35%. Pe locul doi se clasează întreprinderile mici și mijlocii, 34%, care au optat pentru regimul simplificat de aplicare a impozitului pe venit în mărime de trei la sută din venitul operațional înregistrat. Pentru prima dată, anul acesta au fost prezentate dări de seamă separate de către persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției (notarii, avocații, mediatorii, executorii judecătorești), organizațiile necomerciale, dar de către persoanele fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului.