121 de candidați s-au înscris la examenul de admitere în avocatură, dar Comisia de licențiere a profesiei de avocat nu i-a admis pe toți. Potrivit unei hotărâri, adoptată în cadrul ședinței de astăzi, membrii Comisiei au decis să admită la proba scrisă 117 din cei 121 de candidați. Un candidat a fost respins pentru că au trecut mai mult de trei ani de când a efectuat stagiul în avocatură, iar alte trei persoane nu au finalizat, deocamdată, perioada de stagiu de 18 luni. Prima etapă a examenului, proba scrisă, va avea loc în data de 28 mai la Academia de Studii Economice din Moldova, blocul ”C”, aula 502. Candidații se prezintă cu buletinul de identitate. Se permite utilizarea Codurilor de procedură civilă și penală. Conform statutului profesiei de avocat, intrarea candidaţilor în sala de examinare se va face pe baza listelor aprobate de Comisie şi a buletinului de identitate al candidatului. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra pe masă buletinul de identitate până la finalizarea examenului. Pe listă se va menţiona prezenţa fiecărui candidat. Fără permisiunea preşedintelui Comisiei este interzisă părăsirea sălii pe durata desfăşurării examenului de calificare. În sala de examinare au acces membrii Comisiei, secretarul Comisiei, preşedintele Uniunii Avocaţilor, membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor împuterniciţi prin hotărâre cu dreptul de a asista şi a informa Consiliul Uniunii Avocaţilor despre desfăşurarea examenelor. Candidatul care încalcă disciplina sau comite fraude ori tentative de fraudă se sancţionează cu eliminarea din concurs. Acest fapt se menţionează într-un proces-verbal, iar lucrarea se anulează cu menţiunea ”fraudă”.