Documentele ce trebuie prezentate pentru formarea sectoarelor de teren, dar și a construcţiilor sau a încăperilor izolate au fost completate. Modificările la Instrucţiunile cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, la formarea terenurilor destinate construcțiilor va trebuie obligatoriu de prezentat certificatul de urbanism informativ, elaborat de către serviciile specializate ale autorităților administrației publice locale şi avizat de arhitectul-şef al autorității publice locale. Până acum, certificatul de urbanism se prezenta doar în cazul existenţei planului urbanistic general, iar în lipsa acestuia se anexa schema de amplasare. Totodată, în cazul clădirilor și a încăperilor izolate va trebui de prezentat documentaţia tehnică şi juridică privind construcţia/reconstrucţia clădirii/încăperii izolate, dar și procesul-verbal de recepție finală. Până acum se cerea doar certificatul de urbanism informativ, elaborat de către serviciile specializate ale autorității publice locale şi avizat de arhitectul-şef din localitate. Documetul mai prevede că, conferirea numerelor cadastrale pentru bunurile imobile formate va putea fi efectuată şi la etapa recepţiei lucrării cadastrale.