Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Soluționarea conflictelor de muncă. Ce modificări propune Guvernul în reglementarea activității comisiei de conciliere

 

Proiectul de lege care prevede modificări și completări la Codul muncii în partea în care se reglementează procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă, va primi avizul pozitiv al Guvernului. Potrivit agendei Cabinetului de miniștri, pentru următoarea ședință este planificată avizarea proiectului, doar că Executivul propune o altă redacție.

Astfel, potrivit prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova în vigoare, procedura de conciliere se desfășoară între părțile conflictului, în cadrul unei comisii de conciliere.

În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanții salariaților, comisia adoptă, în termen de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o remit acestora în termen de 24 ore din momentul adoptării.

Totodată, în redacția în vigoare, codul nu stabilește un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă în cadrul comisiei respective. Astfel, autorii proiectului de lege propun stabilirea unui termen concret de 10 zile lucrătoare pentru concilierea părților conflictului colectiv de muncă, cu posibilitatea de a prelungi termenul respectiv cu cel mult 5 zile lucrătoare.

Proiectul de lege a fost examinat în cadrul unei ședințe de lucru tripartite, iar Guvernul propune ca articolul З59, alineatul (8) să aibă următоrul cuprins: ”Comisia de conciliere conciliază părțile conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii. Acest termen poate fi prelungit, o singură dată, prin acordul scris al membrilor comisiei. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării”.

Share on Social Media

21 August, 2018
Tragerea la răspundere disciplinară, transferul la o altă muncă sau concedierea salariaţilor membri de sindicat, a salariaţilor aleşi în componenţa organelor sindicale şi neeliberaţi de la locul de muncă de bază sau a conducătorilor organizaţiilor sindicale primare neeliberaţi de la locul de muncă de bază, se va efectua doar cu consultarea organelor sindicale. Guvernul a aprobat modificarea și completarea Legii sindicatelor, dar și a Codului muncii. Asta după ce Curtea Constituțională a cerut excluderea dreptului de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaţilor. Mai exa...
10 August, 2018
Pentru un echilibru în raporturile de muncă legislația în vigoare prevede atât drepturile cât și obligațiile salariaților. Conform Codului muncii, salariatul are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Cod. De asemenea, acesta are dreptul la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă și la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective. Codul mai prevede că angajatul are d...

Parteneri

04 August, 2018
Concedierea salariaților care au fost aleși în organele sindicale, nu se admite timp de doi ani după expirarea mandatului, cu excepția cazurilor de lichidare a unității sau de comitere de către salariații respectivi a unor acțiuni culpabile, pentru care legislația în vigoare prevede posibilitatea concedierii. Prevederea este stipulată în decizia Curții Constituționale după examinarea constituționalității art. 388 din Codul muncii. Verificarea constituționalității prevederilor art. 388, alin. (4) din Codul muncii a fost solicitată de către Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău. Sesizarea a...
12 July, 2018
Procedura de conciliere a părţilor conflictului colectiv de muncă va fi reglementată de Codul muncii. Parlamentul, a modificat și completat, în ședința de astăzi, Codul muncii. Inițiativa, care aparține unui grup de deputați, a fost susținută, în lectură finală de 74 de parlamentari prezenți la ședință. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, noile modificări stabilesc un termen concret, de 10 zile lucrătoare pentru concilierea părţilor conflictului colectiv de muncă şi emiterea unei decizii în cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţelegere. Tot...