Un bărbat s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Institutului Naţional de Metrologie şi Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pentru a fi recunoscute drept ilegale și anulate certificatele de aprobare a aparatelor de măsurare de model ”Бинар”, Complexului pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip ”CSR-IK”, sistemului, cu soft incorporat, prin efectul ”Doppler”, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, tip ”Авто Ураган”, sistemului, cu soft incorporat, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, cu imagini video, tip ”Авто Ураган”- ВС. Acesta a cerut și încasarea prejudiciului moral în sumă de 5.000 lei. În motivarea acțiunii, reclamantul a invocat în privinţa sa a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenţie în baza art.236 alin.(2) Cod Contravenţional, pe faptul depăşirii limitei de viteză, care ulterior a fost contestat în instanţa de judecată. Prin decizia instanțelor, contestaţia a fost admisă integral, a fost declarat nul procesul-verbal și a fost încetat procesul contravențional.  După aceasta, bărbatul a înaintat Serviciului Tehnologii Informaţionale a Ministerului Afacerilor Interne o cerere pentru a i se oferi informaţii despre noul tip de radare, precum şi distanţa de măsurare a vitezei autovehiculelor. În răspunsul Ministerului s-a indicat modelul CSR-IK, Beijing Trans Microwave Technology Co.; Ltd (China), iar referitor la distanţa de măsurare a comunicat că informaţia pentru producător reprezintă secret. Ulterior, bărbatul s-a adresat la Institutul Naţional de Metrologie unde a cerut să fie făcute verificari. Acesta a mai precizat că pe parcursul mai multor luni a primit scrisori de la Centrul Unic de Monitorizare şi Coordonare în privința proceselor-verbale de constatare a faptei contravenţionale înregistrate de dispozitivul EHL400194, 400194 şi ”Авто Ураган 3.5.1”, “S-UN-RM-1”. Bărbatul susține că radarele respective nu pot fi utilizate, deoarece nu recunosc automobilul care a depăşit limita de viteză, fapt ce contravine prevederilor art.425 Cod Contravenţional, respectiv a fost sancţionat ilegal. Acesta a înaintat Institutului Naţional de Metrologie cerere prealabilă privind anularea actului administrativ în temeiul căruia se permite utilizarea Complexului pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip: ”Искра-Видео”, ”Бинар”, ”Авто Ураган”, ”Авто Ураган”-ВС şi ”CSR-IK”. În răspunsul acordat, Institutul Naţional de Metrologie a indicat, că are dreptul de a retrage Certificatul de aprobare de model, pe care l-a emis, numai în baza hotărârii definitive a instanţei de judecată, anexând totodată şi copiile certificatelor de recunoaştere a aprobării de model. În cerere se mai indică că potrivit informaţiei Serviciului Standardizare şi Metrologie radarul nu face identificarea autovehiculului care a depăşit viteza, iar video înregistrează situaţia pe carosabil şi nu autovehiculul care a depăşit viteza. Mai mult ca atât, înregistrarea video nu este un mijloc de măsurare şi nu se supune controlului şi supravegherii metrologice de stat. De asemenea, conform instrucţiei radarelor de tip ”Барьер-2м”, ”Искра-1”, ”Искра-Видео”, care sunt analogice cu indicatorul de viteză a circulaţiei mijloacelor de transport prin radiolocaţie ”Бинар”, ”Авто Ураган”, ”CSR-IK”, ”Radar”, măsurările se efectuează la o distanţă de la 300 m până la 800 m, iar în imaginea foto este reflectat autovehiculul care se află la distanţa de 25 m. Ulterior, bărbatul, prin cerere suplimentară, şi-a modificat cuantumul cerinţile înaintate, solicitând recunoaşterea ilegală şi anularea actelor administrative emise de Institutul Naţional de Metrologie, în partea utilizării radarelor, aparatelor şi sistemelor, din momentul aprobării lor.  Atât judecătoria de fond, cât și instanțele de apel și cea de recurs au respins solicitările bărbatului.