Cerinţe noi pentru efectuarea de către bănci a identificării şi evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului și a planului de măsuri pentru minimizarea riscurilor identificate. Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Documentul prevede că banca aplică măsuri de identificare a clienţilor, precum şi a beneficiarilor efectivi:
  • până la inițierea relaţiilor de afaceri;
  • la efectuarea tuturor tranzacţiilor ocazionale, inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice, în valoarea de peste 20 de mii de lei, precum şi dacă tranzacţiile se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni care au legături între ele, în valoare de peste 300 mii lei;
  • atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
  • atunci când există suspiciuni privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obţinute anterior.
Prin derogare de la aceste prevederi pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor, care demonstrează existența unui risc scăzut de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, banca, în calitate de prestator de servicii de plată şi emitentă de monedă electronică, cu excepția cazurilor de răscumpărare sau retragere a numerarului ce depășește suma de 2.000 de lei, poate omite aplicarea măsurilor de precauție privind clienții referitoare la moneda electronică sau instrumentul de plată preplătit în cazurile de respectare a următoarelor condiții:
  • valoarea maximă depozitată electronic nu depășește suma de 5.000 de lei;
  • valoarea transferurilor lunare nu depăşeşte suma de 5.000 de lei, iar pentru instrumentele de plată care pot fi utilizate doar pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta poate fi majorată până la 10.000 de lei;
  • instrumentul de plată este utilizat exclusiv pentru a achiziționa bunuri și servicii;
  • instrumentul de plată nu poate fi finanțat cu monedă electronică anonimă;
  • emitentul (banca) efectuează o monitorizare suficientă a tranzacțiilor sau a relației de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor suspecte.
Proiectul prevede că nu este necesară identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv pentru clientul persoană juridică în cazul în care acesta sau proprietarul pachetului de control al acestuia este o societate cotată a căror valori mobiliare sunt acceptate spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu obligaţia de dezvăluire publică a informaţiei.