Contractele de credit vor conține obligatoriu clauze ce indică, în mod evidențiat, dobânda anuală efectivă, valoarea totală plătibilă de consumator, dar și toate costurile care vor fi suportate de către persoana care a accesat creditul. Inițiativa de completare și modificare a unor acte legislative prin care beneficiarii de împrumuturi, acordate de organizaţiile din sectorul nebancar, vor fi protejați suplimentar, a fost votată astăzi, în lectură finală, de către Parlament. Conform autorului, evidențierea clauzelor contractuale va avea ca efect analiza mai minuțioasă a condițiilor de accesare a creditelor de către consumatori și, respectiv, stabilirea de către acestia cu exactitate a costurilor totale pe care vor trebui să le suporte. De asemenea, organizațiile din sectorul nebancar vor fi sancționate mai aspru pentru încălcarea legislației privind contractele de credit, iar în unele cazuri, amenzile s-au majorat de zece ori. De exemplu, pentru neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori, persoana cu funcție de răspundere va fi sancționată cu amendă de la 300 la 350 de unități convenționale, adică de la 15.000 la 17.500 de lei. În prezent, amenda aplicată este de la 1.500 la 2.250 lei. Totodată, sancțiunea pusă persoanei juridice a fost majorată. Dacă acum amenda aplicată pentru o asemenea încălcare este de la 3.000 la 4.500 de lei, după intrarea în vigoare a noilor prevederi, aceasta va fi de la 22.500 până la 25.000 de lei, adică de la 450 la 500 de unități convenționale. Totodată, a fost instituit dreptul autorităților de a efectua controale inopinate, dacă instituția de creditare încalcă prevederile Legii privind contractele de credit pentru consumatori în domeniul de creditare nebancară. În avizul dat de Guvern, la acest proiect, se menționa că inițiativa trebuie revizuită pentru a nu aduce atingere articolului 23 din Constituție. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie promulgat de către președinte și publicat în Monitorul Oficial.