Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat vor avea ”cabinete online”.  Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), cu suportul cu suportul mai multor parteneri, a lansat proiectul ”Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS”. Proiectul are drept scop automatizarea anumitor procese existente cum ar fi: crearea cabinetului personal al avocatului, întocmirea rapoartelor de către avocați în cadrul și prin intermediul SIA CNAJGS, ținerea registrului de evidență a acțiunilor procesuale ale avocaților în format electronic prin intermediul SIA CNAJGS, precum și dosarul în apărare electronic. Fiecare avocat va avea posibilitatea de a gestiona un cabinet personal în sistemul informațional de evidență a datelor statistice a CNAJGS, unde va fi stocată toată informația legată de asistența juridică garantată de stat prestată de către acesta (decizii, rapoarte, dosare în apărare etc.). Reprezentanții CNAJGS susțin că astfel timpul pe care avocații din sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat îl iroseau pentru aspectele tehnice (întocmirea rapoartelor, întocmirea și păstrarea dosarelor în apărare, deplasarea către sediul OT pentru a depune rapoartele de activitate sau de a prezenta anumite acte solicitate de către OT fie în procesul de monitorizare a calității serviciilor, fie în cadrul procesului de verificare a rapoartelor), urmează să fie utilizat în scopul sporirii serviciilor de asistență juridică garantată de stat. Aceștia mai menționează că în urma dezvoltării sistemului operațional de evidență a datelor statistice va crește capacitatea de lucru a întregului sistem de asistență juridică garantată de stat, inclusiv și a prestatorilor de servicii juridice. În consecință, acest fapt va produce un impact pozitiv asupra creșterii calității serviciilor de care urmează să beneficieze persoanele (solicitanții), inclusiv asupra gradului de satisfacție a acestora.