Intermediarii în asigurări și reasigurări vor activa după alte reguli. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări. Astfel, pentru obţinerea licenţei, asigurătorul (reasigurătorul) va prezenta suplimentar față de documentele prevăzute anterior și structura primelor de asigurare pe fiecare tip de asigurare, cu indicarea separată a cheltuielilor de achiziție, ținând cont de structura primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, stabilită prin actele normative ale Autorității de supraveghere. Asigurătorul (reasigurătorul) va avea dreptul să acorde împrumuturi cu dobândă din mijloacele bănești disponibile și libere de careva obligații, exclusiv în cazul când rata solvabilității înregistrează mărimi duble peste limita stabilită de actele normative ale Autorității de Supraveghere și nu admite deficit de active eligibile admise în fondul asiguraților pe toată perioada împrumutului. În redacția actuală legea prevede doar că poate acorda împrumuturi cu dobândă propriilor asiguraţi persoane fizice în limitele sumei de răscumpărare prevăzute în contractul de asigurare de viaţă, cu acumulare a capitalului respectiv. Proiectul mai prevede că, comisionul de achiziție sau orice altă retribuție pentru intermedierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu se achită. Acum legea precizează că acesta poate fi plătit de către asigurător (reasigurător) doar prin virament la contul bancar al intermediarului în asigurări (reasigurări) sau persoanei care oferă servicii de intermediere, în conformitate cu prevederile art. 531. Conform amendamentelor propuse, agentul de asigurare persoană fizică va trebui să dispună de o garanție bancară în valoare  de cel puțin 200.000 lei. În schimb nu va mai trebui să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare în valoare de cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, nefiind admisă franşiza, sau de o garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în al cărui nume activează sau al cărui împuternicit este, așa cum este în prezent. În același timp, agentul de asigurare persoană juridică va trebui să dispună de un capital social, vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 100.000 de lei și menținut în mijloace bănești libere de obligații. De asemenea, va trebui să dispună de o garanție bancară în valoare de cel puțin 1 milion de lei. Și în acest caz dispare obligația de a dispune de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională. Proiectul mai prevede că brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor fi nevoiți să majoreze de patru ori capitalul social, vărsat în formă bănească. Suma va crește de la 100 de mii de lei până la 400 de mii de lei și vor trebui să dispună de o garanție bancară în valoare de cel puțin 1 milion de lei. Agenții de asigurare persoane juridice se vor conforma cerinţelor de capital social treptat, pe parcursul a 6, 12 și, respectiv, 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, dacă aceasta va fi aprobată. Prevederile ce reglementează intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări nu se vor aplica persoanelor care oferă servicii de intermediere pentru contracte de asigurare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  • persoana fizică sau juridică nu are ca activitate profesională principală    intermedierea în asigurări;
  • persoana fizică sau juridică intermediază doar produse de asigurare care sunt complementare unui bun sau serviciu;
  • produsele de asigurare nu cuprind asigurări de viață și nu acoperă riscuri de răspundere civilă, cu excepția cazului în care această acoperire este complementară bunului sau serviciului pe care intermediarul îl oferă ca parte a activității sale profesionale principale;
  • valoarea primei anuale nu depăşeşte 8.000 de lei, iar durata totală a contractului de asigurare, inclusiv cu toate reînnoirile, nu este mai mare de 5 ani.