Comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea cu titlu gratuit de către persoanele fizice salariați altor persoane a tichetelor de masă se va sancționa cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale adică între 2.500 și 5.000 de lei. Sancțiunea va fi aplicată persoanei fizice indicată în tichetul de masă. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege, elaborat de un grup de deputați. În același timp, acordarea de către angajator a tichetelor de masă salariatului, în lipsa depunerii de către acesta a declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază, se va sancționa cu amendă de la 5.000 la 7.500 de lei aplicată persoanei fizice sau juridice de drept public sau privat, care angajează salariații în baza contractului individual de muncă. Acordarea de către angajator salariatului a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile efectiv lucrate de acesta pe parcursul lunii precedente, va fi sancționată cu amenzi de la 50 la 75 de lei pentru fiecare tichet de masă acordat în plus. Diminuarea de către angajator a salariilor calculate beneficiarilor de tichete de masă prevăzute în contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și/sau convențiile colective, se va sancționa cu amendă de la 10.000 la 12.500 de lei. Proiectul mai prevede că neținerea sau ținerea necorespunzătoare a evidenței tichetelor de masă de către angajator, se va sancționa cu amendă de la 7.500 la 10.000 de lei.