O treime dintre candidații care au participat la prima etapă a examenului de admitere în profesia de avocat a picat testul. Potrivit unei hotărâri a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, 40 de candidați au fost respinși după proba scrisă, iar 76 au fost admiși la interviu. O singură persoană, din cei 127 de candidați înscriși, nu s-a prezentat la examen. Persoanele admise la următoarea etapă a examenului urmează să se prezinte la sediul Uniunii Avocaților în zilele de 6, 7 și 8 iunie. Cine și în ce zi este programat să susțină interviul vedeți aici. Conform Statutului profesiei de avocat, proba are drept scop stabilirea abilităţilor de expunere şi argumentare, verificarea nivelului de analiză, identificare, comentare, interpretare, opinie proprie a trei speţe din practica judiciară, trase la sorţi. Tragerea la sorţi se efectuează de candidat în prezenţa membrilor Comisiei. Fiecărui candidat îi sunt acordate 60 de minute pentru pregătirea răspunsului. Răspunsul oral al candidatului va fi înregistrat audio (video). Înregistrările se vor păstra 6 luni la Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova. Răspunsul candidatului va fi apreciat de membrii Comisiei cu calificativul ”admis” sau ”respins”. Examenul se consideră susţinut dacă candidatul a acumulat cel puţin 6 obţiuni ”admis”. Hotărârea finală a Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat se expediază, în decurs de 10 zile din momentul adoptării, Ministerului Justiţiei, pentru eliberarea licenţei. Persoana care nu a promovat examenul de calificare poate solicita admiterea repetată la examen după expirarea a 6 luni de la data primului examen.