Institutul Național al Justiției (INJ) lansează un curs la distanță pentru procurori și judecători. Tema acestuia este ”Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale”. Cursul va fi disponibil pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ și va avea în total 8 ore. Pentru instruire vor fi acceptați 25 de  judecători, procurori, colaboratori ai instanțelor de judecată și consultanți ai procurorului (care nu au participat anterior la acest curs de instruire la distanță). Doritorii se pot înscrie începând de astăzi, 4 iunie, și până în data de 8 iunie. Perioada activă a cursului este 11- 24 iunie. Acest curs face parte dintr-un program de instruire la distanță destinat judecătorilor, procurorilor, colaboratorilor ai instanțelor de judecată și consultanților procurorului. Crearea cursului a fost determinată și de necesitatea completării contextului juridic cu informații din domeniul migrației, în mod particular cele ce țin de reglementarea statutului juridic al străinilor și protecția drepturilor migranților în Republica Moldova. Cursul a fost elaborat în conformitate cu următoarele obiective specifice:
  • inițierea participanților în tematica migrației (noțiunea și tipologia migrației;
  • politicile internaționale și naționale în domeniul migrației;
  • familiarizarea cu cele mai relevante standarde (internaționale și naționale) în domeniul drepturilor migranților;
  • prezentarea celor mai importante prevederi legale și proceduri practice în asigurarea protecției drepturilor migranților.
Prin urmare, în conformitate cu obiectivele cursului, au fost structurate trei module:
  • dreptul internațional în materie de migrație;
  • mecanisme CEDO de protecție a drepturilor migranților;
  • statutul juridic al străinilor în Republica Moldova.
Aspectele teoretice reflectate în cadrul acestui curs de instruire la distanță sunt completate cu studii de caz pertinente din jurisprudența internațională (CtEDO) și națională. Autorul cursului este Rodica Rusu, doctor în științe politice, conferențiar universitar. Participanții la acest curs vor fi testați și vor primi certificate emise de  INJ, care demonstrează participarea la curs.