Cuplurile care au copii, dar care nu au litigii în privința partajului proprietății comune, pot divorța și la oficiul stare civilă, nu doar prin instanța de judecată. Mai multe modificări operate la Codul familiei sunt în vigoare din data de 1 iunie. Căsătoria va fi desfăcută de către oficiul stare civilă în baza acordului comun al soţilor, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educarea și domiciliul copiilor minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt de muncă. Divorțul va fi făcut de oficiul stare civilă în rază teritorială a căruia se află domiciliul unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi. Desfacerea căsătoriei va avea loc pe cale judecătorească, doar dacă soţii au copii minori comuni și nu au ajuns la un acord privind domiciliul sau modul de întreținere a acestora, sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi. Modificările au fost efectuate la art. 36 alin. (1) din Codul familiei, care spune că: ”În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă”.