Consiliul Concurenţei a participat la 212 şedinţe de judecată în ordinea procedurii contenciosului administrativ, iar amenzile aplicate de autoritate ajung la milioane de lei. Cifrele se regăsesc în raportul de activitate al autorității pentru anul 2017, care a fost prezentat astăzi. Potrivit datelor, anul trecut, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat în examinare 54 dosare în care Consiliul Concurenţei a participat în calitate de reclamant, pârât, intervenient accesoriu. În rezultatul examinării în procedură civilă a acţiunilor, intentate în temeiul Legii concurenţei, au fost finalizate 19 cauze, dintre care, în 17 cazuri instanţa de judecată a dat câștig de cauză Consiliului Concurenței. Autoritatea a înregistrat o rată a câștigurilor în instanța de 89,4 la sută. Valoarea amenzilor aplicate anul trecut a fost cu patru milioane de lei mai mult decât bugetul executat al autorității. De asemenea, în anul 2017, în urma deciziilor Plenului Consiliului Concurenței au fost aplicate amenzi în mărime totală de 12,4 milioane de lei. În bugetul de stat au încasate amenzi în mărime totală de 8,2 milioane de lei. În raport se menționează că valoarea amenzilor încasate crește: în 2013 a fost zero, în 2014 a constituit 69 mii lei, în 2015 – 749 mii lei, în 2016 – 4,7 milioane de lei. Astfel, amenda încasată în 2017 a fost de 1,5 ori mai mare decât suma cumulată a amenzilor din anii 2013-2016.