Toate probele se prezintă, sub sancţiunea decăderii, în termenul stabilit de  instanța de judecată, în cadrul fazei pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, dacă legea nu prevede altfel. Codul de procedură civilă a fost completat cu un nou articol, 1191, care se referă la ordinea de prezentare a probelor. Prevederea este în vigoare din data de 1 iunie. În cazul prezentării probelor contrar condițiilor prevăzute de lege, judecătorul dispune restituirea acestora printr-o încheiere protocolară. La fel, probele care nu au fost prezentate în ordinea stabilită de instanță, acestea nu vor mai putea fi administrate pe parcursul procesului decât în cazurile în care:
  • necesitatea probei rezultă din exercitarea drepturilor prevăzute la art. 60 alin. (3) și (31);
  • participantul a fost în imposibilitate de a prezenta proba în termen;
  • administrarea probei nu duce la întreruperea ședinței.
În cazurile prevăzute, partea adversă are dreptul la proba contrară în termenul stabilit de instanță numai asupra aceluiași aspect pentru care s-a admis proba invocată. Proba prezentată după faza pregătirii cauzei pentru dezbateri care determină întreruperea ședinței se administrează dacă este acceptată de partea adversă. În cazul prezentării înscrisurilor, art. 138 din Codul de procedură civilă a fost completat cu un nou aliniat. Prin urmare, dacă participantul la proces nu execută încheierea judecătorească privind prezentarea înscrisurilor și pe parcursul examinării cauzei se constată că acestea sunt deținute de participant, dar nu au fost prezentate, instanța poate considera dovedite afirmațiile participantului care a solicitat prezentarea, cu privire la cuprinsul înscrisurilor reclamate. În același timp, alin. (2) din art. 143 a fost expus în următoarea redacție: ”Obiectele care nu pot fi prezentate în judecată se cercetează de către instanța de judecată la locul aflării lor sau în alt loc determinat de instanţă, prin filmare, fotografiere și, după caz, sunt sigilate. Ora, data și locul cercetării la fața locului se consemnează într-un proces-verbal, ce va fi întocmit la faţa locului. Dacă este cazul, procesul-verbal va cuprinde și alte elemente relevante referitoare la obiectele cercetate, care nu pot fi redate prin filmare sau fotografiere. Cercetarea la faţa locului se face cu concursul participanţilor la proces, în prezenţa specialiştilor şi experţilor, după caz.”