Republica Moldova a fost găsită vinovată de încălcarea dreptului la un proces echitabil. Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) se referă la dosarul Sultan c. Moldovei, în care Curtea Supremă de Justiție a refuzat să examineze recursul depus de o persoană. Reclamantul, Alexei Sultan, a dat în judecată primăria și Consiliul local din Holercani, solicitând achitarea salariului restant, recuperarea prejudiciului material și moral, dar și rambursarea cheltuielilor de judecată. Instanța de fond a respins acțiunea, considerând-o neîntemeiată. Decizia a fost, ulterior, menținută de către Curtea de Apel Chișinău. La rândul său, Curtea Supremă de Justiţie, a respins recursul fără a-l examina şi l-a informat pe reclamant că decizia instanței de apel a devenit definitivă/irevocabilă de la pronunţare, potrivit prevederilor art. 421 din Codul de procedură civilă. Astfel, reclamantul s-a plâns la CtEDO pe încălcarea dreptului de acces la instanța de judecată, adică încălcarea articolului 6 din Convenție. De asemenea, persoana a spus că nu au fost respectate nici prevederile art. 13 din Convenție, dreptul la un recurs efectiv. Prin urmare, a cerut achitarea prejudiciului moral în sumă de 5.000 de euro, dar și acoperirea cheltuielilor de judecată în sumă de 3.040 de euro. Guvernul Republicii Moldova a recunoscut că grefa Curții Supreme de Justiție a greșit în restituirea recursului fără ca acesta să fie examinat de către instanţă. Astfel, persoana a fost privată de dreptul de a avea acces la instanța de judecată. Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea art. 6 din Convenție. Magistrații au remarcat că, potrivit legislaţiei naţionale, reclamantul a avut dreptul de a contesta decizia Curții de Apel și că a recurs la acest remediu prin contestarea hotărârii la Curtea Supremă de Justiție. Totodată, Curtea a considerat, cu majoritatea de voturi, că nu este necesar să examineze separat capătul de acuzare privind violarea Art. 13 din Convenţie. La acest subiect, doi judecători au formulat opinii parţial disidente. Potrivit Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, CtEDO a decis că Republica Moldova trebuie să achite reclamantului 2.500 de euro, dintre care 1.500 de euro reprezintă prejudiciu moral, iar restul o mie de euro - costuri și cheltuieli de judecată.