Amenzile încasate în bugetul de stat pentru încălcările legislației concurențiale au fost de 8,3 milioane de lei, anul trecut. Alte 3,6 milioane de lei au fost impuse întreprinderilor pentru încălcarea normelor procedurale. Potrivit raportului de activitate al Consiliului Concurenței, anul trecut s-au aflat în derulare 70 de cazuri de încălcare a legislaţiei concurenţiale și au fost inițiate 36 de investigații. Cel mai mare număr de inițieri au fost legate de acordurile anticoncurențiale și concentrările economice nenotificate – câte 9, urmate de abuzul de poziție dominantă și acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice – câte 8. Anul trecut au fost finalizate 27 de investigații, din care: 8 cazuri de acorduri anticoncurențiale, 3 cazuri de abuz de poziție dominantă, 6 cazuri de acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice, 5 cazuri privind acțiuni de concurență neloială și 5 cazuri de concentrări economice nenotificate. Totodată, au fost adoptate 2 decizii de acceptare a angajamentelor asumate de întreprinderi. În structura numărului de investigații inițiate, pe tipuri de încălcări, o evoluție în creștere au înregistrat-o majoritatea tipurilor de investigații, legate în special de: concentrările economice nenotificate (de la 0 în 2014 la 9 în 2017), acțiunile autorităților publice de restrângere a concurenței (de la 1 în 2014 la 8 în 2017), acordurile anticoncurențiale (de la 2 în 2014 la 9 în 2017), abuzul de poziție dominantă (de la 5 în 2014 la 8 în 2017). O evoluție pozitivă a avut-o și dinamica numărului de cazuri finalizate: de la 17 cazuri în 2014 la 27 în 2017, fiind atestată o creștere de 1,6 ori. Totodată s-a redus durata de efectuare a investigațiilor (examinarea investigațiilor legate de acorduri anticoncurențiale: de la 39 luni în 2014 la 10 luni în 2017, din domeniul concurenței neloiale: de la 1 an și 10 luni în 2014 la 9 luni în 2017. Totodată, în anul 2017 s-au aflat în derulare 85 de cazuri de încălcare a legislației cu privire la publicitate.