Ministerul Justiției a dat în judecată Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, solicitând anularea deciziei prin care s-a recomandat întreprinderea măsurilor necesare pentru a asigura accesibilitatea informației pe pagina web oficială pentru vorbitorii de limbă rusă. Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a respins cererea Ministerului, constatând că solicitarea a fost depusă peste termenul stabilit de lege cu aproximativ trei luni. Decizia a fost, ulterior, menținută de către Curtea de Apel. Totuși, magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au decis casarea deciziei instanțelor inferioare și au remis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel. CSJ a motivat că soluția dată de instanța de apel este neîntemeiată, deoarece rezultă din aprecierea greșită a circumstanțelor cauzei şi interpretarea eronată a normelor de drept material. În urma rejudecării cauzei, Curtea de Apel Chișinău a decis, repetat, menținerea hotărârii instanței de fond, prin care cererea Ministerului Justiției s-a respins. Magistrații de la apel au specificat că reclamantul nu a solicitat repunerea în termenul de prescripţie şi nu a dovedit imposibilitatea exercitării dreptului de adresare în instanţă în interiorul termenului de prescripţie. Or, realizarea de către apelant a căii prealabile, care nu se impunea în speţă, nu constituie un temei de suspendare sau de întrerupere a curgerii termenului de prescripţie. Totodată, aceasta nu justifică omiterea termenului de prescripţie stabilit expres de Lege. Astfel, în viziunea judecătorilor, nu au fost întrunite condițiile necesare pentru anularea actului administrativ contestat. Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni de la comunicarea deciziei integrale.