Aproape 10 milioane de lei au fost acordate drept măsuri de sprijin pentru mai multe întreprinderi. Datele se conțin în Raportul de activitate al Consiliului Concurenței, care a fost prezentat deputaților. Cifrele în privința acordării ajutorului de stat se referă la măsurile din 2016. Astfel, cea mai mare pondere a ajutorului de stat raportat în anul 2016 a fost pentru dezvoltare regională, acesta constituind circa 84% din valoarea totală. În 2016, ajutorul de stat a fost acordat la 1.935 de persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică.  Potrivit președintei Consiliului Concurenței, Viorica Cărare, valoarea ajutorului de stat raportat pentru anul 2016 s-a micșorat semnificativ față de anul 2015, acest lucru datorându-se, în mare parte, finalizării perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin raportate în anul precedent, dar și prezentării informații incomplete privind ajutoarele de stat. În anul 2016, ponderea ajutorului de stat raportat la PIB în Republica Moldova a constituit 1.83%. Potrivit recomandărilor Consiliului European este necesar de a reduce nivelul general al ajutoarelor de stat, astfel încât acest indicator să constituie mai puțin de 1% în PIB. Cea mai mare pondere a ajutorului de stat pe obiective orizontale a fost acordată pentru cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, în perioada anilor 2014-2016, s-a majorat valoarea și ponderea ajutorului de stat acordată pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă. Pentru anul 2016, au fost monitorizate 10 măsuri de ajutor de stat autorizate de către Consiliul Concurenței, iar, în baza schemei de ajutor de stat autorizate, a fost acordată măsura de sprijin la 11 beneficiari, în valoare totală de peste 9,7 milioane de lei.