Agenția Servicii Publice va efectua, până la sfârșitul anului, auditul de supraveghere a instituției, pentru a confirma nivelul înalt al Sistemului de management integrat al securității informaționale în conformitate cu standardele internaționale în domeniu. Anunțul a fost făcut de conducerea Agenției, în cadrul audierilor publice organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică. Informațiile prezentate în cadrul audierilor s-au referit la asigurarea securității sistemelor informaționale și registrelor de stat, perfectarea și eliberarea actelor de identitate și evidență a populației, calificarea și documentarea conducătorilor auto și de înmatriculare a vehiculelor. Reprezentantul Agenției a anunțat că pașapoartele cetățenilor Republicii Moldova, puse în circulație din 2014, corespund standardelor internaționale de asigurare a securității informaționale. Informația stocată în chipul electronic este protejată de un nou mecanism de securitate, mandatat de Uniunea Europeană. Buletinul de identitate electronic, eliberat începând din 2014, este integrat cu soluțiile e-guvernare și permite întocmirea actelor juridice în format electronic, accesarea informației din sistemele și resursele informaționale, procesarea serviciilor electronice publice și private, efectuarea tranzacțiilor financiare, precum și utilizarea acestuia pe viitor la realizarea votului electronic în țara noastră. Potrivit datelor din Registrul de stat al populației, în data de 1 mai 2018, în circulație erau 3.028.551 de pașapoarte valabile ale cetățenilor Republicii Moldova, dintre care 2.203.957 de pașapoarte biometrice și 824.594 de pașapoarte non-biometrice.