Omul de afaceri Tudor Ceaicovschi va primi despăgubiri din partea statului pentru că, în perioada în care se afla în arest, nu i s-a acordat asistență medicală adecvată. În data de 5 iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea în cauza Ceaicovschi v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolele 3 și 5 § 3 din Convenție din cauza că autoritățile nu i-au oferit asistența medicală corespunzătoare de care avea nevoie în mod urgent și că detenția sa provizorie nu s-a bazat pe motive relevante și suficiente. Reclamantul a fost reținut la 8 aprilie 2015, fiind bănuit de corupere activă în contextul unor proceduri privind achizițiile publice în sănătate și s-a aflat în arest preventiv până la 8 octombrie 2015. Ulterior, reclamantul s-a aflat în arest la domiciliu până la 4 noiembrie 2015. Guvernul a indicat că detenția reclamantului a fost necesară pentru a exclude orice risc de ingerință și influențare a martorilor, ținând cont de gravitatea faptelor imputate reclamantului și complexitatea cazului. Curtea a indicat, însă, că urmărirea penală a început cu câteva luni înainte de arestarea reclamantului. În această perioadă nu s-a constatat faptul că reclamantul să fi încercat să se eschiveze sau să influențeze martorii și, prin urmare, comportamentul reclamantului până la arestarea lui nu a fost luat în considerare. În acest sens, Curtea a considerat că instanțele judecătorești au omis să indice existența motivelor relevante și suficiente pentru a menține reclamantul în arest preventiv și arest la domiciliu pentru o perioadă de aproape 7 luni. Cu referire la alegațiile reclamantului privind neacordarea asistenței medicale adecvate, Curtea a notat că întârzierea cu care aceasta i-a fost acordată în pofida prescripțiilor medicale în acest sens a fost una nejustificată și a constituit un tratament inuman și degradant în sensul Articolului 3 din Convenție. În consecință, Curtea a acordat reclamantului sumele de 10.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 4.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.