Întreprinderile miniere ar putea avea dreptul să folosească terenurilor de o calitate sporită pentru extragerea tuturor substanţelor minerale. Autoritățile susțin că industria extractivă care activează la suprafaţă, inclusiv firmele cu capital străin, se confruntă cu un şir de neclarităţi şi impedimente care vin din neconcordanţe în legislaţie, așa că se propune modificarea Codului funciar. Potrivit autorilor unui proiect de lege, după ani de activitate a carierelor din industria extractivă a apărut necesitatea de a extinde hotarele lor în raza perimetrelor miniere. Mai exact, acestea trebuie să cumpere terenuri noi pentru extinderea lucrărilor miniere în limitele hotarelor zăcămintelor. În acest proces întreprinderile miniere se confruntă cu unele contraziceri şi neclarităţi în această procedură care nu permit dezvoltarea afacerilor. Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului interzice, începând cu anul 2006, persoanelor juridice al căror capital social conţine investiţii străine dreptul de cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă. Totodată, conform Codului funciar, schimbarea destinaţiei terenurilor pentru industria extractivă se permite doar deţinătorilor de perimetre miniere a zăcămintelor minerale utile. Astfel, cei care posedă terenuri şi nu au perimetre miniere nu pot schimba destinaţia terenului şi invers cei care au perimetre miniere şi nu au terenuri agricole în proprietate tot nu pot schimba destinaţia terenurilor. În aşa mod statul blochează activitatea întreprinderilor miniere inclusiv cu capital străin. Pentru a soluţiona această problemă este necesar să fie modificată legislaţia ce ţine de procedura de cumpărare a terenurilor agricole pentru scopuri miniere de firmele cu capital străin sau de a interveni cu unele modificări în legislaţie, ce ţin de schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în industriale în scopul extragerii substanţelor minerale utile, în ceea ce priveşte posibilitatea de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole nu numai proprietarului de terenuri dar şi a deţinătorului de teren cu acordul proprietarului. În acest sens soluţia cea mai acceptabilă e de a completa aliniatul unu la art.71 din Codul funciar cu sintagma ”sau deţinătorului de teren cu acordul proprietarului autentificat notarial”. Autorii inițiativei susțin că din cauza că procedura de schimbare a destinaţiei este costisitoare şi prezintă riscuri pentru proprietar (se achită 20% din costurile de schimbare a destinaţiei, iar 80% din costuri sunt folosite în calitate de garanţie pentru ca la sfârşitul exploatării zăcământului, destinaţia terenului urmează să fie schimbată înapoi în teren agricol). Autoritățile susțin că o altă problemă este faptul că legislația nu permite folosirea terenurilor de o calitate sporită pentru extragerea tuturor substanţelor minerale utile. Astfel, agenţii economici au prejudicii enorme din partea statului. Pentru a evita stoparea activităţii agenţilor economici în acest sens soluţia cea mai acceptabilă e de a modifica și completa art. 83 alin. (2), conţinutul sintagmei ”obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie necesare pentru exploatarea acestora” se substituie cu sintagma ”şi pentru extragerea substanţelor minerale utile de importanţă naţională şi a construcţiilor de producţie necesare pentru exploatarea acestora în raza perimetrelor miniere”.