Contractul-model de achiziții publice va fi modificat în privința răspunderii materiale. Mai exact, în document va fi prevăzut că pentru primele 30 de zile calendaristice de întârziere penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere. Pentru următoarele zile de întârziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5 la sută din suma bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 la sută din suma bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere. Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o hotărâre în acest sens. Proiectul în cauză mai prevede atribuirea Centrului pentru Achiziții Publice în Sănătate responsabilității de efectuare a achizițiilor centralizate nu doar pentru instituțiile medicale, dar și pentru instituțiile publice de asistență socială și reabilitare-recuperare care prestează servicii socio-medicale. Acest lucru va permite eficientizarea managementului în domeniul planificării, achiziționării și distribuirii de către stat a medicamentelor, dispozitivelor medicale, transportului specializat medical și serviciilor de mentenanță, serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale. Totodată, se propune ca Centrul să achiziționeze centralizat și alte bunuri și servicii necesare instituțiilor medico-sanitare, deoarece au în dotare aceleași modele de dispozitive medicale. Acestea contractează anual servicii de mentenanță, costul lor fiind destul de mare. Prin urmare, achiziția centralizată va duce la o micșorare de preț și formarea unor economii substanțiale. În același timp, prevederile actuale nu sunt clare în ceea ce privește calcularea taxei pentru achiziții publice. Mai mult, termenul de cinci zile pentru achitarea către Centru de către instituțiile medico-sanitare este unul ireal, deoarece unele instituții sunt finanțate din bugetul de stat și se deservesc în trezorăriile de stat, ceea ce face imposibilă plata în termenii stabiliți. În proiect se propune majorarea acestui termen de la cinci la 15 zile.