Cadrul juridic pentru sporirea transparenței acționariatului din sectorul bancar a fost modificat și completat. Un proiect de lege, care se referă la modificarea legilor cu privire la instituțiile financiare, societățile pe acțiuni, piața de capital, redresarea și rezoluția băncilor și activitatea băncilor, a fost aprobat în ședința Guvernului. În particular, va fi expusă în mod expres derularea și finalitatea procedurilor de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare în cazul nerespectării cerințelor privind acționariatul în capitalul băncilor. Potrivit viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Cristina Harea, mai întâi va fi etapa de vânzare a acțiunilor de către acționarii care au încălcat legislația. Apoi va fi etapa de anulare și reemitere a acțiunilor, cu termenul de trei luni pentru vânzare acestora în pachet unic la bursa de valori. În cazul în care acțiunile nu vor fi comercializate de acționari sau la bursă, atunci acestea vor fi vândute cu amănuntul timp de șase luni, cu o diminuare de preț. Amendamentele urmăresc o mai bună guvernanță corporativă și atragerea investitorilor de calitate în sistemul bancar. Aceste prevederi au drept scop asigurarea stabilității sectorului bancar, păstrarea funcțiilor și direcțiilor principale de activitate ale băncilor, protecția intereselor deponenților și a altor creditori. De asemenea, Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă de modificare și completare a unor acte legislative, cu scopul de a clarifica prevederile normei legale aplicabile proceselor în derulare la momentul adoptării legii, privind modul de determinare a termenului și a prețului de vânzare a acțiunilor băncii.