Ministerul Finanțelor a aprobat modificarea formei DAJ17 în varianta propusă inițial, chiar dacă Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) a spus că este ilegală impunerea apărătorilor din cadrul Birourilor de avocați să declare individual veniturile obținute. Ordinul ministrului în acest sens a fost publicat, astăzi, în Monitorul Oficial. Astfel, formularul Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției a fost completat cu o categorie nouă, și anume: C1 ”avocat din cadrul Biroului de avocați”. Totodată, s-au făcut modificări la informațiile privind suma scutirilor de care beneficiază persoana care a completat declarația. Recent, UAM a expediat un aviz la inițiativa autorităților de modificare a formei DAJ17. În document se menționa că proiectul nu abordează toate problemele existente. Asta pentru că, în prezent, formularul conține deficiențe nu doar în partea ce vizează avocații din cadrul birourilor asociate de avocați, dar și alte categorii de persoane, care trebuie să depună declarația. În context, Uniunea a propus autorităților să identifice un alt mecanism pentru declararea veniturilor de către avocați, dar și de către avocații stagiari. Amintim că, din ianuarie 2018, avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii și experții judiciari trebuie să depună la Fisc un nou formular privind veniturile obținute, forma DAJ 17. Totuși, formularul declarației nu conține expres categoria ”avocat”, deoarece sunt incluse doar ”Cabinetul avocatului” și ”avocat stagiar”. Acest fapt a cauzat mai multe confuzii, iar Uniunea Avocaților a solicitat autorităților să explice cum trebuie de completat raportul.