Citațiile și înștiințările vor fi expediate la sediul avocaților. Acest lucru se va întâmpla în cazul în care părțile și alți participanți la proces vor fi reprezentați de avocați. Art. 105 alin. (5) din Codul de procedură civilă a fost completat pentru a fi înlăturate viicile de citare a participanților. Modificările efectuate la Cod sunt în vigoare din data de 1 iunie. Potrivit noilor modificări, citațiile și înștiințările expediate reprezentanților la adresa electronică înregistrată în Programul integrat de gestionare a dosarelor se consideră recepționate de către părți și alți participanți la proces. Până la operarea modificărilor, art. 105 alin. (5) spunea doar că înștiințarea sau citaţia adresată persoanei fizice se înmânează personal contra semnătură pe cotor. Citaţia sau înştiinţarea adresată unei organizaţii se înmânează persoanei cu funcţie de răspundere respective contra semnătură pe cotor sau, în cazul absenţei acesteia, se înmânează în acelaşi mod unui alt angajat, considerându-se recepţionată de organizaţie. O altă prevedere este că dacă îşi schimbă domiciliul sau sediul după pornirea procesului, partea sau reprezentantul ei este obligat să comunice instanţei noua adresă. În lipsa unei astfel de comunicări, citaţia sau înştiinţarea se trimite la ultima adresă cunoscută instanţei şi se consideră recepționată chiar dacă destinatarul nu mai locuieşte sau nu îşi are sediul acolo. La fel, partea este obligată să informeze instanța, nu mai târziu de trei zile pînă la data ședinței de judecată, despre angajarea unui avocat, schimbarea sau renunţarea la serviciile avocatului, prezentând instanței datele de contact ale noului avocat, inclusiv adresa electronică a acestuia.