Asociațiile incluse în lista beneficiariilor desemnării procentuale în valoare de 2% din suma impozitului pe venit calculat, care au datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de zece zile de la recepționarea notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, vor fi excluse din listă, fără emiterea unei decizii în acest sens. Prevederea este inclusă într-un proiect propus pentru consultări publice. De asemenea, se propune stipularea în Regulament precum că Serviciul Fiscal de Stat nu va valida desemnarea procentuală dacă informația despre beneficiar (datele bancare, numărul de identificare de stat) nu este veridică. Totodată, proiectul prevede că beneficiarii vor fi obligați să notifice Ministerul Justiției despre modificarea denumirii, sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi a datelor privind radierea din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale. În același timp, organizațiile care vor dori să fie incluse în lista beneficiarilor, vor trebui să anexeze și extrasul privind deschiderea contului bancar. Lista tuturor asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor şi instituţiilor private, cultelor religioase şi părţile componente ale acestora va fi publicată, anual, până în data de 1 septembrie, pe site-ul Agenției Servicii Publice. Confom informațiilor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat, în acest an, 29.671 de persoane fizice au desemnat 2% din suma impozitului pe venit calculat către asociațiile obștești. Suma prealabilă fiind de peste 6,72 milioane de lei sau aproximativ de 2,5 ori mai mult decât anul trecut.