Termenul limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere de 15 la sută a fost prelungit până în data de 2 iulie. Asta pentru că 30 iunie, când expiră termenul stabilit prin lege, este zi de odihnă. Modificarea este valabilă și pentru achitarea impozitului funciar. Anunțul a fost făcut de către Serviciul Fiscal de Stat. Dacă contribuabilii nu vor face achitările până în data stabilită, impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și, respectiv, 15 octombrie. Impozitul poate fi achitate și on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și achita imediat acest tip de impozit prin intermediul www.servicii.fisc.md. Totodată, contribuabilii care nu dețin semnătură electronică, dar  care au recepționat avizul de plată, pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice, www.mpay.md.