Autoritatea Națională de Integritate (ANI) ar putea angaja, deocamdată, doar patru inspectori de integritate din cei nouă prevăzuți în organigrama instituției. Potrivit informațiilor publicate de Autoritate, învingătorii concursului sunt:
 • Ada Griciuc;
 • Constantin Culicovschi;
 • Radion Buzu;
 • Ion Nicolaev.
Precizăm că, inițial al concurs s-au înscris 43 de persoane, dar Comisia pentru organizarea și desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate a respins dosarele a 11 dintre ele. Ulterior, ANI a anunțat că doar 10 dintre cei 30 de concurenți admiși la proba scrisă au obținut note mai mari de șapte și s-au calificat pentru etapa interviului. După această probă numărul candidaților s-a redus până la șase, iar doi dintre aceștia nu au trecut de poligraf. Respectiv, ANI urmează să angajeze acum doar patru inpectori de integritate. Potrivit Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, inspectorul de integritate este persoana angajată în această funcţie prin concurs și care este responsabil de efectuarea controlului averii și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor. Funcţia de inspector de integritate este o funcţie publică cu statut special. Aceștia desfăşoară următoarele activităţi:
 • primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averilor deținute de persoane pe durata anului fiscal în timpul exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilităţile şi conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcţie publică sau de demnitate publică;
 • efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;
 • efectuează controlul privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării;
 • constată diferenţele substanţiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării pe durata anului fiscal, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică şi în veniturile obținute de acesta în aceeaşi perioadă;
 • examinează și soluționează conflictele de interese ale persoanelor prevăzute de Legea privind declararea averii și a intereselor personale;
 • sesizează organizația publică în care activează subiectul declarării sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia în cazul constatării unei stări de incompatibilitate;
 • întocmesc acte de constatare în condițiile legii;
 • constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni contravenționale.
Amintim că, Autoritatea a fost nefuncțională mai bine de doi ani de zile, iar sute de sesizări și petiții nu au fost examinate.