Peste 1.500 de întreprinderi urmează să prezinte, pe parcursul acestei săptămâni, carnetele de muncă ale angajaților pentru a fi scanate de angajații Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale. Potrivit unui anunț publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale, în perioada 11-15 iunie urmează să predea carnetele de muncă ale angajaţilor care activează în cadrul entităţilor economice şi au început activitatea până la 1 ianuarie 1999, şi nu sunt beneficiari de pensii în sistemul public de asigurări sociale, o parte din întreprinderile care activează în municipiul Bălți, raionul Vulcănești și sectorul Ciocana al capitalei. Listele pot fi accesate aici. Potrivit Regulamentului privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 1 ianuarie 1999, carnetele de muncă se prezintă de către angajator la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), în original, însoţite de lista angajaţilor cu indicarea codului IDNP sau CPAS. CTAS recepţionează carnetele de muncă prezentate de către angajator în temeiul actului de primire-predare, care se perfectează în două exemplare. Exemplarul întâi se transmite angajatorului şi exemplarul doi rămâne la CTAS. În momentul recepţionării carnetelor de muncă, CTAS stabileşte un termen de efectuare a scanării despre care este informat angajatorul. În cazul necesităţii de extindere a termenelor de scanare, angajatorul este informat suplimentar. La finalizarea procesului de scanare a carnetelor de muncă, CTAS restituie carnetele de muncă angajatorului care indică menţiunea de recepţionare a acestora pe exemplarul actului de primire-predare al CTAS. În urma scanării, specialistul CTAS aplică la sfârşitul carnetului de muncă (pe partea interioară a copertei) ştampila cu menţiunea ”Scanat, conform Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15 mai 2018”. Pentru persoanele nou angajate, în carnetele de muncă ale cărora se conţin înscrieri pentru perioadele de până la 1 ianuarie 1999 şi nu conţin menţiunea CTAS ”Scanat”, angajatorul le prezintă adiţional la CTAS, trimestrial, până la data de 10 a primei luni din trimestrul următor. Persoanele fizice, neîncadrate în câmpul muncii, sunt în drept să prezinte individual la CTAS din raza domiciliului, carnetul de muncă aflat în posesie, în original, pentru scanare şi completarea informaţiei din conturile personale cu datele despre activitatea de muncă realizată până la 1 ianuarie 1999. În cazul dat, scanarea şi returnarea carnetului de muncă are loc în momentul adresării persoanei la CTAS. Înscrierile din carnetul de muncă care nu sunt executate în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă în vigoare la data completării carnetului de muncă, nu vor fi înregistrate în Registru şi respectiv, în conturile personale de asigurări sociale. Guvernul susține că acest lucru este necesar pentru a completa conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999. De asemenea, va fi eliminat factorul uman în procesul de stabilire a pensiilor de asigurări sociale și vor fi evitate tentativele de includere a unor înscrieri false în carnetele de muncă.