Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat concurs pentru mai multe funcții vacante. Potrivit unui anunț al CSP, procurorii înscriși până în data de 7 iunie în Registrul procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în Procuratura Generală, pot candida pentru funcția vacantă de procuror în Secția justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale. Totodată, se anunță concurs între procurorii înscriși în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcției vacante de procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău. Procurorii vor depune cererile de participare la concurs la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, până în data de 13 iunie cu indicarea concretă a funcției pentru care candidează. În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, participă la concurs candidaţii pentru funcţia de procuror sau procurorii care solicită transferul, dacă aceştia sunt înscrişi în Registru la data anunţării concursului. Procurorul care candidează pentru mai multe funcții, este evaluat de către Colegiul de selecție și cariera procurorilor pentru fiecare funcție la care candidează. În acest context, Consiliul solicită procurorilor să formuleze cereri de participare la concursurile anunțate, cu indicarea concretă a funcției pentru care candidează.