Administratorii fiduciari care dețin informația din registrele fondatorilor administrării fiduciare vor rezilia unilateral contractele de administrare fiduciară a investițiilor și vor transmite în deținere reală valorile mobiliare și mijloacele bănești, cu informarea clienților prin scrisori recomandate. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) intenționează să modifice Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor precum și Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor. Potrivit proiectului, pentru eliminarea anumitor obstacole în vederea transmiterii în deținere reală a valorilor mobiliare au fost efectuate exceptări de la Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal. Astfel, mijloacele bănești vor fi transferate prin mandat poștal sau la contul bancar, indicat în contract. În cazul în care mijloacele băneşti transferate prin mandat poştal vor fi returnate, acestea se vor depune la un cont bancar la vedere deschis de către administratorul fiduciar în favoarea fondatorului administrării fiduciare (clientului). Pentru administratorii fiduciari ce nu dețin informația din registrele clienților a fost stabilită procedura detaliată de expunere la vânzare a activelor (valori mobiliare și părți sociale). Astfel, comisia de lichidare a genului de activitate va stabili prețul inițial de vânzare, cu reevaluarea ulterioară, având dreptul să reducă prețul cu până la 20%. Anterior expunerii la vânzare a activelor prețul va fi aprobat în prealabil de către CNPF. În cazul în care, după mai multe reevaluări, preţul de vânzare va atinge limita de 10 la sută din prețul inițial, activele vor fi expuse la vânzare fără anunțul prețului inițial (la cel mai mare preţ propus de cumpărător). De asemenea, au fost stabilite cerințele de dezvăluire a informației către public privind activele ce se expun la vânzare, precum și condițiile de eligibilitate a băncilor comerciale în care vor fi plasate mijloacele bănești acumulate în rezultatul realizării activelor. La finalizarea procedurii de vânzare a activelor comisia de lichidare va efectua calculele și va prezenta CNPF raportul privind lichidarea și proiectul de repartizare a activelor, după aprobarea căruia va fi efectuată repartizarea mijloacelor bănești în baza informației restabilite din registrele clienților administratorilor fiduciari. În aceiași ordine de idei, au fost operate modificări la Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor. În caz că nu va fi posibilă restabilirea informației referitoare la clienții administratorilor fiduciari, mijloacele bănești acumulate vor fi transmise în Fondul de compensare a investitorilor pentru gestiune și păstrare și vor putea fi utilizate doar pentru compensarea clienților administratorilor fiduciari. Astfel, în condițiile restabilirii informației din registre, clienții vor fi compensați din Fondul de compensare a investitorilor, în funcție de suma mijloacelor acumulate ca rezultat al înstrăinării activelor, inclusiv venitul  investițional, proporțional numărului de valori mobiliare/părții sociale deținute. CNPF susține că amendamentele sunt necesare deoarece conform art.147 alin.(12) din Legea 171/2012, companiile fiduciare urmau să rezilieze contractele de administrare fiduciară a investițiilor cu clienții și să transmită din deținere nominală în deținere reală fondatorilor administrării fiduciare activele care sunt alcătuite din valori mobiliare/părți sociale deținute în societățile comerciale și mijloace bănești în conturi bancare. Cinci companii fiduciare care dețineau licențe în condițiile Legii 199/1998 până în prezent nu s-au conformat cerințelor legislației prenotate, inclusiv trei companii din motivul lipsei informației din registrele clienților deținătorului nominal.