O parte din judecătorii și angajați ai Secretariatului Judecătoriei Ungheni, care fac naveta de la Nisporeni, au cerut compensarea cheltuielilor de deplasare. În acest sens a fost depus un demers în adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În urma examinării solicitării, Plenul CSM a precizat că prevederile Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 spun că unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, până în data de 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului. Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create vor avea mai multe sedii, sediul central al judecătoriei fiind sediul judecătoriei nou-create. La fel, CSM a explicat că pentru a asigura buna implementare a Legii, precum și a utiliza rațional resursele financiare destinate reorganizării instanțelor judecătorești, Parlamentul a adoptat Horărîrea nr. 21 din 03 martie 2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești. Potrivit Planului, procesul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente se va desfășura în patru etape: o etapă de pregătire și trei etape de implementare. Astfel, la sfârșitul anului 2017, prima etapă din Plan a fost executată, construcția clădirii Judecătoriei Ungheni fiind finalizată. CSM mai precizează că Judecătoria Nisporeni a fuzionat prin contopire cu Judecătoria Ungheni, formând Judecătoria Ungheni. Prin urmare, judecătorii și angajații ai Secretariatului de la fostul sediu Nisporeni circulă zilnic la sediul central al instanței, din or. Nisporeni în or. Ungheni, și suportă cheltuieli personale, au înaintat demers Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru a le fi compensate aceste cheltuieli. CSM a precizat, însă, că Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nu conține reglementări cu privire la achitarea cheltuielilor de deplasare, iar CSM, în calitate de organ de autoadministrare judecătorească, nu dispune de competențe privind adoptarea deciziei de compensare a cheltuielilor atât timp cât aceasta nu este prevăzut într-un act normativ în vigoare. Astfel, demersul înaintat a fost respins, până la adoptarea unor acte legale pentru argumentarea solicitării nominalizate.