Data depunerii acordului părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova de către minor va fi considerată data dobândirii de către acesta a cetăţeniei Republicii Moldova. Autoritățile au elaborat un nou Regulament cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova. Proiectul mai reglementează:
  • procedura simplificată de recunoaştere în calitate de cetăţeni ai Republicii Moldova a persoanelor născute pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • procedura de luare în evidenţă a persoanelor care au dobândit cetăţenia Republicii Moldova automat prin naştere, în cazul instituirii tutelei asupra minorilor, precum şi în cazurile copiilor găsiţi pe teritoriul Republicii Moldova;
  • optimizarea procesului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova, prin depunerea cererii respective în temeiul dovezii de cetăţenie a Republicii Moldova (certificatul de naştere în cazul copilului, certificat eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova care fac dovada cetăţeniei) pentru persoanele, care nu deţin paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
  • stabilirea termenului de prezentare a avizelor de către autorităţile de resort implicate în procesul de coordonare a cererilor pentru dobândirea şi redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.
De asemenea, se modifică regulile de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, prin recunoaştere, de către persoanele domiciliate în regiunea din stânga Nistrului şi municipiul Bender. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare deoarece Legea cetăţeniei Republicii Moldova prevede că sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască până în prezent. Normele în vigoare din pct.2, lit. h) din Regulamentul actualul, prevăd că solicitantul urmează să prezinte adeverinţa, care confirmă domicilierea acestuia la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi până în prezent. Locuitorii din regiunea transnistreană prezintă, însă, adeverinţe care nu pot fi recunoscute, deoarece sunt emise de pretinsele autorităţi transnistrene şi nu au alternativa de a obţine acest document de la autorităţile Republicii Moldova. Astfel, aceste persoane nu deţin documente ce confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi sunt considerate cu statut juridic nedeterminat. Pentru a elimina această prolemă se propune în substituirea adeverinţei respective prin cumulul de documente ce atestă că persoana domicilia legal şi obişnuit la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi continuă să locuiască până în prezent.