Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs privind selectarea unui expert pentru elaborarea Curriculumului de instruire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dezabilități intelectuale şi psiho-sociale. Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:
  • stabilirea obiectivelor generale ale cursului de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-sociale;
  • stabilirea tematicelor și repartizarea orientativă a orelor de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-sociale;
  • determinarea subiectelor de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-sociale.
Expertul trebuie să aibă studii în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. De asemenea, trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul juridic și să aibă practică în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii. Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți cetățeni care nu au drept de muncă în Republica Moldova. Dosarul de participare la concurs trebuie să includă:
  • scrisoarea de intenție;
  • CV-ul candidatului,
  • dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare: link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat, certificate etc.
  • oferta financiară netă per zi în lei si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației Republicii Moldova).
Dosarul va fi depus în mod electronic până în data de 22 iunie. Concursul este organizat de către CNAJGS în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul este realizat de IRP în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.