Un procuror din Drochia a vrut să obțină de la companiile de telefonie mobilă Orange și Moldcell descifrările convorbirilor în privința a 21 de persoane, în cadrul unei cauze penale. Acesta a depus un demers în instanță cu privire la autorizarea măsurii speciale de investigaţii, de a fi colectată informația de la operatorii de telefonie mobilă în privința a 21 de numere cu arătarea zonei de emisie, recepţie, datelor de anchetă a abonaţilor. Instanța de fond a respins demersul, pe motiv că procurorul nu a prezentat probe în privința statutului procesual al persoanelor pe cauza penală. Procurorul a depus recurs și a cerut să fie casată încheierea judecătoriei, iar demersul său să fie admis. Solicitarea procurorului a fost făcută după ce a fost începută urmărirea penală în baza unui denunț precum că au fost sustrase bunuri de la un SRL, de către persoane necunoscute, în sumă de peste 237 de mii de lei. Procurorul și-a motivat demersul în baza art. 52, 255, 300, 304 din Codul de procedură penală, iar pentru a stabili făptașii este nevoie să fie colectate informațiile de la companiile Orange și Moldcell. Instanța de fond a respins demersul pe motiv că nu sunt probe ce ar demonstra statutul procesual al persoanelor pe cauza penală, pe care se solicitată colectarea descifrărilor telefonice. ”Se solicită colectarea discifrărilor telefonice pe 21 numere de telefoane de la două instituţii de telecomunicaţii, însă nu este confirmat prin acte respective că de acestea se folosesc anume persoane bănuite, învinuite, astfel instanţa de judecată nu poate admite demersul dat care se bazează pe ordonanţa nemotivată a organului de urmărire penală”. La fel, magistrații au precizat că în cazul admiterii demersului, acest fapt ar duce la încălcarea legislaţiei procesual-penale, la încălcarea dreptului la secretul corespondenţei și vor fi lezate drepturile persoanelor la secretul convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare, drept care este asigurat de stat. ”În cursul procesului penal, nimeni nu poate fi lipsit sau limitat în acest drept, limitarea acestui drept se admite numai în baza unui mandat judiciar emis în condiţiile Codului de procedură penală, astfel nu sunt temeiuri pentru autorizarea efectuării acţiunilor solicitate de procuror”, au precizat judecătorii.  Astfel, procurorul a depus recurs, iar Curtea de Apel Bălți a ajuns la concluzia că acesta trebuie să fie respins deoarece nu sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de lege pentru autorizarea măsurilor speciale de investigații. Și asta mai ales că se solicită în mod general autorizarea colectării de la instituțiile de telecomunicații informația privind descifrările convorbirilor telefonice în privința la 21 persoane, nefiind clară implicarea tuturor persoanelor concomitent.