Proiectul de modificare a Legii privind achizițiile publice conține factori de risc și generează riscuri de corupţie diminuând eficienţa, eficacitatea şi rentabilitatea achiziţiilor publice. Concluzia se conține în avizul Centrului Național Anticorupție (CNA) dat la inițiativa legislativă. Experții anticorupție spun că nu este clară necesitatea abrogării atribuţiei de coordonare, monitorizare şi evaluare a modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Lipsa monitorizării şi evaluării de către stat a actorilor implicaţi în procesul de achiziţii publice va duce la nerespectarea legislaţiei, la abuzuri, favorizări, tratamente inegale şi nediscriminatorii între ofertanţi şi, nu în ultimul rând, la gestionarea ineficientă a banilor publici, fapt ce contravine interesului public, se mai menționează în aviz. Totodată, CNA subliniază că unele formări privind faptul că autorităţile contractante vor beneficia de mai multe drepturi la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică sunt formulate ambigu şi confuz. Aceasta generează interpretări diferite, care vor permite comiterea abuzurilor în exercitarea atribuţiilor, fapt ce poate periclita concurenţa, eficienţa achiziţiei, calitatea bunurilor/lucrărilor/serviciilor oferite. Astfel, va spori fenomenul corupţiei în acest domeniu. Prea generale sunt și formulările privind dreptul furnizorilor de servicii de achiziţii de a institui reglementări primare în scopul dezvoltării ulterioare a activităţii de achiziţie auxiliară prin acte normative secundare. CNA spune că, chiar dacă reglementările sunt preluate din directiva UE, acestea generează suspiciuni. De asemenea, proiectul instituie cerinţe excesive pentru agenții economici prin achitarea unei taxe la depunerea ofertelor, fapt ce va limita concurenţa, va majora cuantumul ofertei depuse şi se va reflecta negativ asupra bugetului public naţional. Totodată, nu sunt clar stabilite condiţiile generale pentru instituirea acestei taxe, precum şi subiecţii responsabili pentru perceperea acesteia. Prin urmare, CNA spune că există suspiciuni în privința obiectivul ajustării cadrului legal la directivele europene, pot fi favorizate anumite interese de grup care să fie în detrimentul dezvoltării şi perfecţionării domeniului achiziţiilor din Republicii Moldova la standardele comunitare. Astfel, proiectul urmează să fie revizuit prin prisma recomandărilor făcute de către Centrul Național Anticorupție.