Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a acceptat înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a reducerii capitalului social al Întreprinderii Mixte ”Jolly Alon” SA cu 8.243.180 lei, prin anularea a 178 acțiuni de tezaur. Capitalul social al societăţii după reducere va constitui 16.393.740 lei, fiind divizat în 354 de acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 46.310 lei. Decizia a fost luată după ce în luna septembrie a anului trecut ”Jolly Alon” SA a achiziționat un pachet de 178 de acțiuni proprii cu valoarea totală de 13,68 de milioane de lei. Achiziți a fost făcută atunci în condițiile art.78 din Legea privind societățile pe acțiuni, care prevede că acţiunile plasate de societate se achiziţionează de societate la propunerea sa, prin intermediul ofertei publice pe piaţa secundară. Societatea este în drept să achiziţioneze acţiunile plasate de ea numai în scopurile prevăzute de lege sau de statutul societăţii. Hotărârea de achiziţionare de către societate a acţiunilor plasate de ea se ia de:
  • adunarea generală a acţionarilor, la achiziţionarea acţiunilor plasate în scopul reducerii capitalului social sau cedării către salariaţii societăţii a unui anumit număr de acţiuni proprii;
  • consiliul societăţii, la achiziţionarea acţiunilor plasate în scopul prevenirii scăderii cursului lor.
În hotărârea societăţii privind achiziţionarea acţiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele şi numărul lor, preţul de achiziţie, forma de plată şi termenul în decursul căruia are loc achiziţionarea. Preţul de achiziţie va fi echivalent cu valoarea de piaţă a acţiunilor, iar termenul de achiziţie nu va fi mai mic de o lună. Societatea este obligată să aducă la cunoştinţa fiecărui acţionar sau reprezentant legal al acestuia, sau deţinător nominal de acţiuni propunerea de achiziţionare a acţiunilor aflate în circulaţie ale societăţii şi/sau să publice propunerea sa. Orice acţionar este în drept să vândă acţiunile care îi aparţin, societatea fiind obligată să le achiziţioneze în condiţiile anunţate. Dacă numărul total de acţiuni care figurează în ofertele acţionarilor depăşeşte numărul de acţiuni anunţate pentru achiziţionare de către societate, acţiunile se achiziţionează proporţional numărului lor, indicat în fiecare ofertă. Societatea  nu este în drept să achiziţioneze acţiuni plasate de ea:
  • în decursul unei luni până la începutul plasării  acţiunilor emisiunii suplimentare, în procesul plasării acestor acţiuni, precum şi în decursul unei luni după plasarea lor;
  • dacă, conform ultimului bilanţ:
- societatea este insolvabilă sau achiziţionarea acţiunilor plasate o va face insolvabilă; sau - valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică decât valoarea capitalului ei social sau va deveni mai mică în urma achiziţionării acţiunilor plasate; - dacă, în urma unei astfel de achiziţii, numărul acţiunilor de tezaur va depăşi limita stabilită la art.13 alin.(6), cu excepţia situaţiilor enumerate la alin. (3).