În cadrul sistemului administrației penitenciare urmează să fie introduse funcții noi, și anumea cea de ofițer principal de investigații și ofițer de investigație. Propunerea se regăsește într-un proiect propus pentru consultări publice. Conform proiectului, ofițerul principal de investigație va avea gradul de remunerație echivalent cu cel al funcției de specialist principal, iar ofițer de investigații va primi salariu egal cu cel al specialistului. Conform autorilor, măsura va consolida și determina statutul ofițerului de investigație din cadrul sistemului administrației penitenciare. De asemenea, se propune introducerea poziției de specialist superior, inspector superior și inspector pentru a diversifica mecanismul motivațional de evoluție în carieră, astfel încă acesta să fie mai eficient. Prin urmare, funcționarul public cu statut special din cadrul instituțiilor subordonate administrației penitenciare va avea mai multe oportunități de a evolua în carierea sa profesională în cadrul sistemului. Aceasta îi va permite trecerea la un nou nivel de salarizare și, respectiv, creșterea lefei pe care o va primi. Alte modificări prevăd ajustarea terminologiei utilizate în legi și hotărâri de Guvern, inclusiv prin schimbarea denumirii autorității, din Departamentul Instituțiilor Penitenciare în Administrația Națională a Penitenciarelor. Amintim că, reorganizarea sistemului administrației penitenciare și noua lege în acest sens a intrat în vigoare în luna mai. Conform prevederilor legale, instituția a rămas, în continuare, să fie autoritatea publică din subordinea Ministerului Justiției ce exercită competențele exclusive de implementare a politicii statului în domeniul execuțional-penal.