În cazul existenţei incertitudinii privind constituţionalitatea legilor, a hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze, instanța de judecată, din oficiu sau la cererea unui participant la proces, va putea să sesizeze Curtea Constituţională. Ajustarea prevederilor Codului de procedură penală la decizia Curții Constituționale, prin care s-a stabilit că nu doar Curtea Supremă de Justiţie, dar și alte instanțe judecătorești au dreptul de a sesiza Înalta Curte, a fost propus pentru consultări publice. Conform proiectului, la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi sesizarea Curţii Constituţionale, instanța nu este în drept să se pronunţe asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformităţii cu Constituţia a normelor contestate, limitându-se exclusiv la verificarea întrunirii următoarelor condiţii:
  • obiectul excepţiei intră în categoria actelor prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie;
  • excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia ori este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu;
  • prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei;
  • nu există o hotărâre anterioară a Curţii Constituționale având ca obiect prevederile contestate.
Dacă aceste condiții nu vor fi întrunite cumulativ, instanța va refuza ridicarea excepției de neconstituționalitate printr-o încheiere care poate fi atacată odată cu fondul cauzei. Ridicarea excepției de neconstituționalitate se va dispune printr-o încheiere care nu se supune niciunei căi de atac și care nu afectează examinarea în continuare a cauzei, însă până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției de neconstituționalitate se amână dezbaterile judiciare.