Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) solicită apărătorilor să prezinte opiniile lor în privința proiectului de lege, elaborat de Ministerul Justiției, care vine cu mai multe modificări la Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală. UAM solicită ca avocații să trimită opiniile până în data de 19 iunie, pentru a pregăti un aviz în privința proiectului. Sugestiile avocaților pot fi prezentate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic la adresa: [email protected]. Potrivit proiectului, se propune o nouă redacție a articolului 239 Cod de procedură civilă ”Calitatea hotărârii judecătorești, care prevede că hotărârea judecătorească trebuie să fie motivată suficient, pentru a permite participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază. La fel, în proiect se spune că hotărârea se va redacta într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor. O altă modificare se referă la competarea Codului cu un nou capitol - Recursul în interesul legii. În document se spune că Ministrul Justiției, Avocatul Poporului, Consiliul Uniunii Avocaților, dar și președintele Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (CSJ) vor putea să ceară CSJ-ului să se pronunțe asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești. Măsura ar putea fi luată pentru a asigura interpretarea și aplicarea uniformă a legii de către toate instanțele judecătorești. Recursul în interesul legii va fi admis numai dacă se va dovedi că problemele de drept, care formează obiectul judecăţii, au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. Deciziile magistraților la care se va face referiță, vor trebui anexate la cerere. O altă modificare, propusă la Codul de procedură penală, se referă la citarea părților la judecarea recursului în ședință de judecată.