Un exector judecătoresc a fost amendat pentru limbajul utilizat în corespondența cu membrii Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. După ce Colegiul i-a cerut acestuia să-și expună opinia asupra mai multor sesizări care vizau activitatea sa, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a observat că în notele informative/rapoartele prezentate Colegiului disciplinar şi/sau Completului de admisibilitate, executorul judecătoresc a utilizat sintagme precum: ”[...] Eu înţeleg că colegii se susţin [...]” ; ”[...] şi consider că odată emis şi expediat actul de justiţiei spre executare urmează a fi executat nu discutat că apoi consider că nu se face justiţie, ci prostituţie [...]”  ; ”[...] mie îmi este teamă că în timpul viitor vom fi nu numai o ţară de minuni, dar şi una de nebuni [...]”. Colegiul disciplinar a considerat aceste expresii drept o formă de subminare a autorităţii legale cu care este învestită structura, precum şi o ingerinţă în imparţialitatea şi independenţa decizională a membrilor acestei instituţii. De asemenea, consideră că prin răspunsurile oferite, executorul judecătoresc a derogat de la normele stabilite în Codul de etică. La rândul său, executorul susține că nici unul din cuvintele folosite nu este şi nici nu poate fi descris ca pornografic, obscen sau licenţios, iar catalogarea expresiilor ca licenţioase şi obscene echivalează cu o anteexpunere asupra fondului problemei şi o lipsă de imparţialitate. Acesta a mai declarat că ”termenii literali şi un anumit grad de exagerare permit persoanei concrete să se exprime împotriva acelor soluţii şi atitudini care se întrevăd în comportamentul în privinţa sa. Fără un anumit grad de exagerare dreptul la apărare devine unul lipsit de substanţă. Iar în situaţia concretă dată fiind natura problemelor puse în discuţie, executorul judecătoresc a considerat că acele acţiuni sunt atac la persoana sa”. Colegiul nu a ținut, însă, cont de argumentele acestuia și a decis să-l sancționeze cu o amendă în valoare de 3.000 de lei. Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanţa de judecată în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, în modul prevăzut de Legea privind executorii judecătorești.