La nici o săptămână după ce Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UAM) a decis să desfacă contractul cu secretarul general interimar, Igor Moldovan, astăzi a fost anunțat concurs pentru suplinirea acestei funcții. Pot participa la competiție candidaţii care au studii superioare în domeniul economic sau juridic. De asemenea, trebuie să aibă vechime în activitate de cel puțin cinci ani, capacități de management și abilitatea de a lua decizii. Alte cerințe sunt:
 • abilități excepționale de lucru în echipă;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • lipsa dependenței de droguri și/sau alcool;
 • cunoașterea limbii române. Vorbirea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • experiența în administrarea proiectelor și planificarea bugetară constituie un avantaj;
 • cunoașterea activității Uniunii Avocaților din Republica Moldova și a sistemului de drept din Republica Moldova constituie un avantaj.
Pe perioada mandatului, secretarul general nu este în drept să cumuleze alte funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice. Funcția de secretar general este incompatibilă cu activitatea de avocat. Persoanele interesate pot depune dosarele de participare la concurs până în data de 16 iulie. Acestea trebuie să conțină:
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de licențiat în drept/economie;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar;
 • certificatele medicale: narcologic (mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 32) şi psihiatric (mun. Chişinău, str. Costiujeni, 3A);
 • cererea de participare la concurs;
 • declarația sub jurământ, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputații;
 • CV-ul în limba română;
 • scrisoarea de motivare.
Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu cu membrii Consiliului Uniunii Avocaților în cadrul ședinței ordinare din 27 iulie. Secretarul General asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaților. Atribuțiile principale ale acestuia sunt:
 • încheie acorduri și contracte în numele Uniunii Avocaților;
 • gestionează activitatea economico-financiară a Uniunii Avocaților;
 • organizează elaborarea, fundamentarea și prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaților;
 • prezintă Congresului raportul privind executarea anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
 • participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului și la ședințele Consiliului Uniunii Avocaților;
 • elaborează proiectul agendei și pregătește materialele de lucru ale Congresului și ale Consiliului Uniunii Avocaților, după consultare cu Consiliul;
 • angajează personalul secretariatului și conduce activitatea acestuia;
 • organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Avocaților, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
 • ține evidența achitării contribuțiilor și prezintă rapoarte trimestriale Consiliului Uniunii Avocaților;
 • îndeplinește alte atribuții la indicația Congresului Uniunii Avocaților şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor.
Amintim că, Igor Moldovan a fost concediat după doar jumătate de an de activitate. Potrivit unor surse, temei pentru demiterea acestuia ar fi servit Raportul Comisiei de cenzori care a constat că secretarul ar fi permis cheltuirea a peste 140 de mii de lei pentru organizarea sărbătorii de 8 martie, la un restaurant de lux din capitală. Funcția de secretar general este temporar vacantă, iar persoana selectată ar urma să activeze până la revenirea din concediul de îngrijire a copilui a Marianei Romaniuc.