Companiile care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, vor primi subvenţii din partea statului pentru compensarea parţială a salariului acestora. Un proiectul de lege în acest sens a fost votat de către Parlament în lectura finală. Astfel, subvenţiile lunare, egale cu 30 la sută din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, vor fi oferite pe un termen de șase luni, pentru fiecare şomer angajat. Subvenţionarea locurilor de muncă se va face pentru angajarea următoarele categorii:
  • persoane în vârstă de 50 ani şi peste;
  • persoane eliberate din locurile de detenţie;
  • victime ale traficului de fiinţe umane, după reabilitarea psihologică şi socială;
  • persoane care se luptă cu consumul de substanţe;
  • victime ale violenţei în familie;
  • alte categorii vulnerabile.
Totodată, proiectul prevede acordarea subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, angajate cu contract individual de muncă, pentru un termen nedeterminat. În aceste cazuri se va compensa 50% din costurile necesare pentru crearea sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenţiei nu va depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Potrivit autorilor, scopul proiectului este prevenirea și reducerea șomajului și efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de șomaj și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii. Noua lege va înlocui legislația existentă în domeniu și va reglementa elaborarea, coordonarea, implementarea şi controlul politicii de promovare a ocupării forţei de muncă, va monitoriza piaţa muncii, se va referi la statutul şomerului, măsurile de ocupare a forţei de muncă și finanţarea acestora.