Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale se va constata de către organele specializate ale administrației publice locale. În prezent, contravențiile sunt constatate de către Ministerul Afacerilor Interne și structurile pentru protecția mediului, care remit procesele-verbale comisiei administrative. Modificările la Codul contravențional sunt examinate, astăzi, de către Parlament în prima lectură. Prin procesul de asigurare a curățeniei, autorii proiectului spun că, de regulă, se are în vedere păstrarea și întreținerea ordinei pe străzii și a spațiilor în jurul clădirilor, cum ar fi pe trotuare, spații verzi, la baza bordurilor, inclusiv curățirea zăpezii de pe trotuare și a țurțurilor de pe edificii. Pentru încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale, persoana fizică poate primi o amendă de la 18 la 36 de unități convenționale, adică de la 900 la 1.800 de lei, sau să fie obligată să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore. Persoana juridică se sancționează cu o amendă de la 60 la 180 de unități convenționale, adică de la 3.000 la 9.000 de lei. Deputații spun că modificările vin să aducă mai multă claritate și organizare în procesul de veghere asupra respectării regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale. În prezent, structurile specializate ale administrației publice locale pot constata următoarele contravenții:
 • păşunatul ilegal al animalelor;
 • încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor;
 • omiterea colectării deşeurilor provenite de la animalul plimbat în spațiul public;
 • refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat;
 • încălcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole;
 • construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente;
 • desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale;
 • organizarea sau desfăşurarea comerțului în alt loc decât cel notificat autorității administrației publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței;
 • desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale;
 • desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă;
 • necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind inițierea activității de comerț.