Ministerul Justiției a inițiat un proiect de lege ce va aduce modificări în organizarea activității notarilor. Un anunț în acest sens a fost publicat pe pagina web a Ministerului Justiției, după un organizarea unui forum la Chișinău care a întrunit  peste 150 de notari din Republica Moldova și România. Modificările vizează asigurarea accesului cetățenilor la actele din arhiva notarului a cărui activitate se suspendă sau a încetat, excluderea unei prevederi duble în Codul de etică și în Codul deontologic al notarilor, constituirea Comisiei de licențiere a activității notariale, a Colegiului disciplinar și a Comisiei de etică. În curând, proiectul va fi supus consultărilor publice. Pe parcursul întrunirii, notarii au discutat aspecte legislative ce reglementează activitatea lor, spețe din practica notarială menționând aspectul dublei cetățenii, circulația datelor cu caracter personal, încheierea actelor ale societăților comerciale sub spectrul conflictului de interese. Amintim că, noua Legea cu privire la activitatea notarială a intrat în vigoare la data de 26 februarie a anului trecut, iar potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii aceștia au avut un termen de șase luni pentru a întreprinde toate măsurile necesare pentru a se conforma.