Comisia de conciliere va avea la dispoziție zece zile lucrătoare pentru a încerca să împace părțile conflictului colectiv de muncă. Acest termen poate fi prelungit, cu cel mult cinci zile lucrătoare, printr-un acord comun al comisiei. Modificările la Codul muncii urmează să fie examinate, astăzi, de către deputați. Proiectul mai stabilește că, dacă membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de către reprezentanții salariaților, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului. Aceasta va fi remisă timp de 24 de ore din momentul adoptării. În redacția actuală, Codul muncii stipulează că în cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanţii salariaţilor, comisia va adopta, în termen de cinci zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părţile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării. Autorii proiectului spun că, deși Codul muncii stabilește unele condiții și aspecte procedurale pentru comisia de conciliere (constituirea, alegerea președintelui, consemnarea dezbaterilor etc), nu este stabilit termenul limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă în cadrul comisiei. Prin urmare, lipsa termenului de examinare în cadrul comisiei de conciliere, creează posibilități de abuz din partea angajatorului prin tergiversarea intenționată la maxim a discuțiilor în cadrul comisiei. Mai mult decât atât, lipsa termenului limită creează imposibilitatea părților, în special a salariaților, de a-și realiza dreptul de a depune o cerere în instanța de judecată pentru soluționare conflictului de muncă.